Technologie Webowe

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia/programy:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • jQuery

Zasady zaliczenia zajęć

Zaliczenie wykładu odbędzie się na bazie projektu który będzie przedstawiany na ostatnim wykładzie. Szczegóły odnośnie projektu zostaną przekazane na ćwiczeniach.

Materiały