MailYoutubeTwitterFacbook

Repetytorium z matematyki elementarnej - Informatyka, Niestacjonarne

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Funkcje - własności, funkcje elementarne
 • Symbol sumy, iloczynu, dwumian Newtona, Indukcja mat
 • Funkcje trygonometryczne
 • Kombinatoryka
 • Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe
 • Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Układy nierówności.
 • Równania i nierówności trygonometryczne
 • Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
 • Geometria analityczna – równanie prostej, proste prostopadłe i równoległe. Wzajemne położenie prostej i okręgu

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Zaliczenie będzie przyznawane na podstawie oddanych rozwiązanych zadań, po jednym zadaniu z każdego działu przerobionego na zajęciach.
 • W przypadku stwierdzenia rażących braków wiedzy u studenta, prowadzący może wymagać zaliczenia dodatkowego materiału

Materiały

 • Warsztat pracy matematyka Plik Plik R:
  • Materiały e-learningowe : Link
  • Pełne rozwiązania kilku zadań z pliku powyżej Link
  • Ilustracja do zdania 5 Link
 • Funkcje - własności, funkcje elementarne Plik Plik R
  • Ilustracja do zadania 3 Link
  • Ilustracja do zadania 8 - funkcja wykładnicza Link
  • Ilustracja do zadania 8 - funkcja logarytmiczna Link
  • Ilustracja do zadania 11 Link
  • Jak można mówić o logarytmach Link
  • Pełne rozwiązania niektórych zadań. Link
 • Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe Plik Plik R
  • Ilustracja do zadania 4 Link
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 7 Link
 • Symbol sumy, iloczynu, dwumian Newtona, Indukcja mat Plik Plik R
 • Kombinatoryka Plik 1 Plik 2 Plik R 2
 • Funkcje trygonometryczne Plik Plik R
  • Filmiki Link
  • Wykres sinusa Link
  • Wykres cosinusa Link
  • Wykres tangensa Link
  • Wykres Kotangensa Link
  • Ilustracja do zadania 3 Link
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 5a Link
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 5b Link
 • Wektory Plik Plik R
 • Twierdzenie Talesa Plik Plik R
 • Jednokładność i podobieństwo Plik Plik R
 • Czworokąty wpisane i opisane na okręgu Plik Plik R
 • Twierdzenia sinusów i cosinusów Plik Plik R
 • Przekształcenia wykresów funkcji Plik Plik R
 • Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne Plik Plik R
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 6 Link
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Układy nierówności Plik Plik R
 • Równania i nierówności trygonometryczne Plik Plik R
 • Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne Plik Plik R
 • Geometria analityczna – równanie prostej, proste prostopadłe i równoległe. Wzajemne położenie prostej i okręgu Plik Plik R
 • Materiały na OLAT link