MailYoutubeTwitterFacbook

Repetytorium z matematyki elementarnej

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Warsztat pracy matematyka - działania na zbiorach
 • Funkcje - własności, funkcje elementarne
 • Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe
 • Symbol sumy, iloczynu, dwumian Newtona, Indukcja mat
 • Kombinatoryka
 • Funkcje trygonometryczne
 • Wektory
 • Twierdzenie Talesa
 • Jednokładność i podobieństwo
 • Czworokąty wpisane i opisane na okręgu
 • Twierdzenia sinusów i cosinusów
 • Przekształcenia wykresów funkcji
 • Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Układy nierówności.
 • Równania i nierówności trygonometryczne
 • Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
 • Geometria analityczna – równanie prostej, proste prostopadłe i równoległe. Wzajemne położenie prostej i okręgu

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Zaliczenie będzie przyznawane na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  • 100% obecności 4.0
  • Jedne zajęcia opuszczone 3.5
  • Dwa zajęcia opuszczone 3.0
  • Jeżeli ktoś opuści powyżej dwóch zajęć to będzie musiał napisać test końcowy i zaliczyć go na przynajmniej 50%.
 • Osoby które będę posiadały zaliczenie na bazie obecności, a będą chciały uzyskać wyższą ocenę będą musiały napisać test końcowy
 • W przypadku stwierdzenia rażących braków wiedzy u studenta, prowadzący może wymagać zaliczenia dodatkowego materiału

Materiały