Narzędzia informatyki dla nauczycieli

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia/programy:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • Geogebra
 • SAGE
 • Numbas
 • OneNote/Evernote
 • Minecraft
 • Webinaria
 • Moodle
 • i inne :)

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Przeprowadzenie zajęć z wybranego tematu

Materiały

  Lista Tematów

 • 12.10.2016 - Scratch
 • 19.10.2016 - Open Sancore
 • 26.10.2016 - Plickers
 • 2.11.2016 - Classdojo
 • 9.11.2016 - EverNote
 • 16.11.2016 - OneNote
 • 23.11.2016 - Moodle
 • 30.11.2016 - Geogebra
 • 7.12.2016 - SAGE
 • 14.12.2016 - NearPad
 • 21.12.2016 - Numbas