JavaScript - Wprowadzenie

  
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>JavaScript</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
<script type="text/javascript">

</script>
  
  
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>JavaScript</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
<script type="text/javascript">
  alert('Witaj, świecie!');
</script>
  
  
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>JavaScript</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
<script src="navigation.js"></script>
<script>
  alert('Witaj, świecie!');
</script>
  
      

  document.write('

Witaj, świecie!

');

  console.log("Witaj, świecie!");


 

Typy danych

Liczby

  
  var x1 = 34.00;   // Written with decimals
  var x2 = 34;    // Written without decimals
  var y = 123e5;   // 12300000
  var z = 123e-5;   // 0.00123
  

Łańcuchy znaków

  
  var carName = "Volvo XC60";  // Using double quotes
  var carName = 'Volvo XC60';  // Using single quotes
  var answer = "It's alright";       // Single quote inside double quotes
  var answer = "He is called 'Johnny'";  // Single quotes inside double quotes
  var answer = 'He is called "Johnny"';  // Double quotes inside single quotes
  

Wartości logiczne

  
  var x = true;
  var y = false;
  

Używanie typów danych i zmiennych

Podstawowe operacje matematyczne

  
    var a=2;
    var b=4;
    a+b;
    a-b;
    a*b;
    b/a;
  

Łączenie łańcuchów znaków

  
  var firstName = 'Jan';
  var lastName = 'Kowalski';
  var fullName = firstName + ' ' + lastName;
  console.log(fullName);
  

Łączenie liczb i łańcuchów znaków

  
  var numOfVisits = 101;
  var message = 'Liczba odwiedzin: ' + numOfVisits + ' razy.';

  

  
  var numOfShoes = '2';
  var numOfSocks = 4;
  var totalItems = numOfShoes + numOfSocks;

  

  
  var numOfShoes = '2';
  var numOfSocks = 4;
  var totalItems = +numOfShoes + numOfSocks;

  

Przykład — pobieranie informacji

  
  var name = prompt('Jak masz na imię?', '');
  document.write('

Witaj, ' + name + '

');

Tablice

  
  var cars1 = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
  var cars2 = new Array("Saab", "Volvo", "BMW");
  
  
  var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
  cars[3]="Toyota";
  console.log(cars.length);
  cars.push("Syrena");
  cars.unshift("Fiat");
  cars.pop();
  cars.shift();
  

Instrukcje warunkowe

  
if (score > 100) {
 alert('Wygrałeś!');
}
  
  
  if ( warunek ) {
   // Tu operacje.
  }
  

Operator porównywania

 • ==
 • !=
 • ===
 • !==
 • >
 • <
 • >=
 • <=
  
  if (answer == 31) {
   alert('Prawidłowa odpowiedź. Saturn ma 31 księżyców.');
   numCorrect = numCorrect + 1;
  } else {
   alert("Błąd! Liczba księżyców Saturna jest inna.");
  }
  
  
  if (warunek) {
   // Bramka 1.
  } else if (warunek2) {
   // Bramka 2.
  } else {
   // Bramka 3.
  }
  
  
  var fridayCash = prompt('Ile chcesz wydać?', '');
  if (fridayCash >= 100) {
   alert('Możesz iść na kolację i do kina.');
  } else if (fridayCash >= 50) {
   alert('Możesz iść na dobrą kolację.');
  } else if (fridayCash >= 25) {
   alert('Możesz iść do kina.');
  } else {
   alert('Spędzisz wieczór przed telewizorem.');
  }
  
  
  if (a < 10 && a > 1) {
   // Wartość pomiędzy 1 a 10.
   alert("Wartość " + a + " jest większa od 1 i mniejsza od 10.");
  }
  
  
  if (gas <= 0 || time <= 0 || cars <= 0) {
   // Koniec gry.
  }
  
  
  switch(expression) {
  case n:
    code block
    break;
  case n:
    code block
    break;
  default:
    default code block
  }
  
  
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Sunday";
    break;
  case 1:
    day = "Monday";
    break;
  case 2:
    day = "Tuesday";
    break;
  case 3:
    day = "Wednesday";
    break;
  case 4:
    day = "Thursday";
    break;
  case 5:
    day = "Friday";
    break;
  case 6:
    day = "Saturday";
}
  
  
  if (! valid) {
   // Wyświetlanie błędów i blokowanie przesyłania formularza.
  }
  

Pętle

Pętle while

  
  while (warunek) {
   // Powtarzany kod JavaScript.
  }
  
  
  var num = 1;
  while (num <= 5) {
   document.write('Liczba ' + num + '
'); num += 1; }

Pętle do while

  
  do {
  code block to be executed
  }
  while (condition);
  
  
  do {
  text += "The number is " + i;
  i++;
  }
  while (i < 10);
  

Pętle for

  
  for (statement 1; statement 2; statement 3) {
    code block to be executed
  }
  
  
    for (i = 0; i < 5; i++) {
    text += "The number is " + i + "
"; console.log(text); }
  
  var person = ["John", "Doe", 25];

  var text = "";
  var x;
  for (x in person) {
    console.log(person[x]);
  }
  

Funkcje

  
  function nazwaFunkcji(parametr) {
   // Uruchamiany kod JavaScript.
  }
  
  
  function toCelsius(fahrenheit) {
    return (5/9) * (fahrenheit-32);
  }
  console.log(toCelsius(100));
  
  
  function nazwaFunkcji(parametr1, parametr2) {
   // Uruchamiany kod JavaScript.
   return wartość;
  }
  
  
  var TAX = .23; // 8-procentowy podatek od sprzedaży.
  function calculateTotal(quantity, price) {
   var total = quantity * price * (1 + TAX);
   var formattedTotal = total.toFixed(2);
   return formattedTotal;
  }
  
  
  var message = 'Poza funkcją';
  function warning(message) {
   alert(message);
  }
  warning('W funkcji'); // 'W funkcji'
  alert(message); // 'Poza funkcją'
  
  
  var message = 'Poza funkcją';
  function warning() {
   var message = 'W funkcji';
   alert( message );
  }
  warning(); // 'W funkcji'
  alert( message ); // 'Poza funkcją'
  
  
  var message = 'Zmienna globalna';
  function warning() {
   alert( message );
  }
  warning(); // 'Zmienna globalna'
  

Test

Napisz prosty test w którym będą 3 pytania. Za prawidłową odpowiedź przyznaj 1 punkt za błędną brak. Wyświetl na końcu wynik testu.