jQuery - Wprowadzenie

https://jquery.com/

Dołączanie pliku jQuery z serwera CDN

  
  <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.3.min.js"></script>

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.3.min.js"></script>

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.3/jquery.min.
js"></script>
  
  
  <script >
    $(document).ready(function() {
      // to jest miejsce na nasz kod
    });
  </script>

  

Pobieranie elementów stron

  
  $('selektor')
  $('#banner')
  $('.banner')
  $('#navBar a')
  
  
  $('#banner').html('

Byłem tu, JavaScript

');

Filtry

  
  $('tr:even')
  $('p:first')
  $('p:last')
  $('li:has(a)')
  $('div:hidden').show()
  

Dodawanie treści do stron


  .html()
  .text()
  .append()
  .prepend()
  .before()
  .after()

Zastępowanie i usuwanie wybranych elementów


  .remove()
  .replace()

Ustawianie i odczyt atrybutów znaczników


  .addClass()
  .removeClass()
  ..toggleClass()

Odczyt i modyfikacja właściwości CSS


  .css()
  var bgColor = $('#main').css('background-color');
  $('body').css('font-size', '200%');
  $('#highlightedDiv').css({
   'background-color' : '#FF0000',
   'border' : '2px solid #FE0037'
  });

Wykonanie akcji na każdym elemencie kolekcji

Funkcje anonimowe


  function() {
   // tu jest umieszczany kod funkcji
  }

each()


  $('selektor').each(function(){
    // tu jest umieszczony kod funkcji
  });

$(this)


  var i=1;
  $('p').each(function(){
 var tekst = $(this).text();
  tekst=tekst+i;
  i++;
 $(this).text(tekst)
});

Akcja i reakcja

Mysz

  
  .click()
  
  
  $("p").click(function(){
    $(this).hide();
  });
  

Mysz

  
  $("p").dblclick(function(){
    $(this).hide();
  });
    

Mysz

  
  $("#p1").mouseenter(function(){
    alert("You entered p1!");
  });
    

Mysz

  
  $("#p1").hover(function(){
  alert("You entered p1!");
  },
  function(){
    alert("Bye! You now leave p1!");
  });
    

Mysz

  
  $("p").on({
    mouseenter: function(){
      $(this).css("background-color", "lightgray");
    },
    mouseleave: function(){
      $(this).css("background-color", "lightblue");
    },
    click: function(){
      $(this).css("background-color", "yellow");
    }
  });
  

Animacje i efekty

  
    .hide()
    .show()
    .toggle()
    .fadeOut()
    .fadeIn()
    .fadeToggle()
  
  
    .slideDown()
    .slideUp()
    .slideToggle()
  

AJAX

Asynchronous JavaScript and XML

  
    load()
  
  
    $("body").load("http://rzonsol.pl/prezentacje/tresc-css.html");
  
  
    $("body").load("http://rzonsol.pl/zajecia-strony/technologie-webowe-2016-zaoczni.html #programZajec");
  
  
  $.get(url, data, callback)
  $.post(url, data, callback)
  
  
  $.get('/prezentacje/dane.json',function (data) {
     console.log(data)
    }).done(function() {
      console.log( "second success" );
     })
     .fail(function() {
      console.log( "error" );
     })
     .always(function() {
      console.log( "complete" );
     });

  
  
  $.getJSON('/prezentacje/dane.json',function (data) {
   alert(data.firstName);
  }).done(function() {
    console.log( "second success" );
   })
   .fail(function() {
    console.log( "error" );
   })
   .always(function() {
    console.log( "complete" );
   });
  

  
  $.getJSON('/prezentacje/dane2.json',function (data) {
   $.each(data, function (key, val) {
  console.log(val.firstName+":"+val.lastName);
  })
  }).done(function() {
    console.log( "second success" );
   })
   .fail(function() {
    console.log( "error" );
   })
   .always(function() {
    console.log( "complete" );
   });
  

Zadanie

Stwórzmy stronę która będzie wyświetlać dane(link) po kliknięciu w przycisk. Ma istnieć również przycisk zmieniający kolor tła co drugiego wiersza na dowolny kolor, a po drugim kliknięci będzie usuwać ten kolor. Po dziesięciu kliknięciach w przycisk od zmiany koloru ma pojawiać się komunikat który powie koniec zabawy a dane zostaną ukryte.