Technologia informacyjna

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia/programy:

 • LaTeX
 • Word/Writer
 • Excel/Calc
 • PowerPoint
 • Html/Css

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Czynne rozwiązywanie zadań podczas zajęć ( każde zadanie musi zostać zaliczone przez prowadzącego )
 • Oddanie projektu polegającego na:
  • Spisanie w Latex rozwiązanie zadania lub dowodu matematycznego (minimum jedna strona tekstu)
  • Spisanie w Word/Writer rozwiązanie zadania lub dowodu matematycznego (minimum jedna strona tekstu)
  • Stworzenie arkusza kalkulacyjnego z rozwiązaniem zagadnienia matematycznego
  • Stworzenie strony internetowej zawierającej rozwiązanie zadania matematycznego lub dowodu(tekst o objętości ok jednej strony A4) oraz podstrony z załączonymi plikami z poprzednich podpunktów

Materiały

Ćwiczenia 1
 • Prezentacja z wykładu prezentacja, wydruk
 • Proszę ściągnąć plik.tex oraz się zapoznać z zawartością, następnie na bazie tego pliku stworzyć dokument który będzie wyglądał następująco plik.pdf
 • Po zakończeniu ćwiczenia proszę o przesłanie pliku tex i pdf na maila
 • Jako pomoc proszę ściągnąć książkę „LaTeX. Książka kucharska” ze strony http://www.ptm.org.pl/latex-ksiazka-kucharska. Wszystkie wykorzystywane polecenia znajdują się w tej pozycji.
 • Lista poleceń wykorzystywanych w ćwiczeniu:\author, \title, \date, \maketitle, \tableofcontents, \chapter, \lipsum, \twocolumn, \onecolumn, \section, , \label, \item, label=\textasteriskcentered, \emph, label={ \Roman*}, \in, \cdots, \varepsilon, \eqref, \big, \dfrac, \quad, \\,\vspace{1em}, \begin{itemize}, \begin{defi}, \begin{tw}, \begin{enumerate}, \begin{equation}
 • Uwagi dodatkowe:
  • tekst w 1 rozdziale został wygenerowany automatycznie (lipsum)
  • spis treści należy generować automatycznie, a nie przepisywać
  • dla twierdzeń i definicji należy wykorzystać odpowiednie środowiska
 • Inne źródła:
  • LaTex(Tex) dla każdego Link
  • Tobi Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2" – podrecznik dla poczatk ujacych (wersja ANGIELSKA)Plik, wersja polska - uwaga wersja dostępna jest już dość nieaktualna! Link
  • (ANGIELSKI)Forum z poradami TeX/LaTeX i nie tylko. Link
  • (ANGIELSKI)Matematyka w LateX, Plik
 • Materiały z warsztatów:
Ćwiczenia 2
 • Na podstawie pliku tekstowego Edytor.txt oraz dwóch plików graficznych png1, png2 stworzyć dokument w kształcie przedstawionym w pliku Edytor.pdf.
  Podczas tworzenia wykorzystać:
  • style nagłówków (ew. zmodyfikować standardowe),
  • zmienić rozmiar obrazków (bez przycinania),
  • użyć tablic do ułożenia obrazków oraz wykonania prostych obliczeń,
  • zmienić kolor tła dla dwóch krótkich fragmentów tekstu,
  • zastosować wyliczenia,
  • stworzyć automatycznie spis treści, spis ilustracji i indeks haseł,
  • zdefiniować stopkę i nagłówek, w nagłówku umieścić swoje imię i nazwisko,
  • dodać stronę tytułową.
 • Korzystając z korespondencji seryjnej wygenerować zawiadomienia do kandydatów na studia, którzy przeszli przez egzamin wstępny. W pliku Wyniki.doc (i Wyniki.xlsx) znajdują się wyniki tego egzaminu. W kolumnie ocena podana jest procentowa liczba poprawnych odpowiedzi. Zgodnie z regulaminem przyjęć na studia przyjęci zostają kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie na co najmniej 33% pytań. Treść zawiadomienia znajduje się w pliku Zawiadomienie.doc. Pola zaznaczone na żółto mają być wypełnione danymi z pliku wyników, a pola zaznaczone na szaro są polami wariantowymi. Zależą od zawartości pliku wyników (od płci, kierunku studiów lub uzyskanego wyniku).
  Aby skorzystać z możliwości, jakie daje korespondencja seryjna należy:
  • posiadać bazę danych, na podstawie których będziemy ją tworzyć; może to być np. arkusz kalkulacyjny (Wyniki.xlsx) lub plik Worda zawierający tabelę z nagłówkiem (Wyniki.doc),
  • stworzyć szablon dokumentu generowanego przez edytor; w tym szablonie można wykorzystywać pola z bazy (nagłówki kolumn) oraz zawartość wierszy; te ostatnie można umieszczać wariantowo w zależności od warunków; również zwykła zawartość szablonu może być wariantowa,
  • wykonać polecenie scalenia korespondencji seryjnej; polega ona na stworzeniu dla każdego rekordu w bazie (w naszym przypadku dla każdego wiersza tabeli Wyniki) osobnego dokumentu, w którym pola oraz informacja wariantowa są wstawione w zależności od zawartości danego wiersza.
 • Filmiki
Ćwiczenia 3 Ćwiczenia 3' Ćwiczenia 4
 • Treść zadania Plik
 • Materiały Link
 • Prezentacja o HTML link, sama treść bez slajdów link
 • Prezentacja o CSS link, sama treść bez slajdów link
Ćwiczenia 5
 • Twój kolega z roku Jan Polak przygotował prezentację w Power Poincie na temat Power Pointa i jego możliwości na przedmiot Technologia Informacyjna.
  Nie jest on jednak pewny, czy jego prezentacja przed prowadzącym będzie udana, gdyż obawia się, że nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad tworzenia dobrych prezentacji. Ponadto są elementy Power Pointa, których nie umie on wykonać, a chciałby umieścić w swojej prezentacji, dlatego też prosi Ciebie o pomoc.
  Sprawdź prezentację kolegi pod względem zachowania dobrych praktyk opisanych tutaj Link jak i podanych na wykładzie, a następnie popraw ją (gdzieniegdzie dodając wymagane elementy) tak, by dobrze się prezentowała. Staraj się przy tym jak najmniej ingerować w merytoryczną treść prezentacji.
  Zastosuj dodatkowo tzw. ścieżki czytania. Zapisz końcowy plik w formacie ppsx.
 • Plik z prezentacją Plik
 • Przydatny film link
 • Animacje
-->