Narzędzia informatyki dla nauczycieli - niestacjnarne

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia/programy:

 • Geogebra
 • SAGE
 • Numbas
 • OneNote/Evernote
 • Minecraft
 • Webinaria
 • Moodle
 • i inne :)

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Przeprowadzenie zajęć z wybranego tematu

Materiały

  Lista Tematów

  Materiały do ćwiczeń

 • Materiały
  • Strona projektu Link
  • SAGE online Link
  • Oficjalna dokumentacja Link
  • Sage i Python dla szkól Link
 • Za pomocą polecenia solve rozwiązać następujące równania:
  • $x^6-9*x^5+10*x^4+18*x^3+49*x^2+135*x+84=0$
  • $x^3-5*x^2+8*x-40=0$
  • $ \begin{cases} x_1+x_2=1\\ x_1-x_2=-1 \end{cases} $
  • $\begin{cases} 2*x_1-m*x_2+x_3=2\\ x_1+x_2-m*x_3=1\\ -x_1-2*x_2-x_3=0 \end{cases}$
 • Korzystając z komend integral, diff obliczyć
  • $\int x*sin(x) ~dx$
  • $\int_{-2} ^4 e^{(1/x^2)}~dx$
  • pochodną z funkcji $\sqrt{x^2*sin(x)+2}$
  • pochodną z funkcji $\left(x*e^{\cos(x)}\right)^3$
  • pochodną z funkcji $x^2+\sin(x*y)-y$ po $y$
 • Korzystając z komend matrix, rref , rank, determinant, I, eigenvalues obliczyć
  • postać całkowicie zredukowaną
  • rząd macierzy
  • wyznacznik macierzy
  • macierz odwrotną
  • wartosci własne
  \[ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \]
 • Korzystając z komend PolynomialRing, gen, factor, roots, QQ, CC, FG(13). Znaleźć rozkład na iloczyn elementów nierozkładalnych oraz pierwiastki wielomianów w
  • ciele liczb wymiernych
  • ciele liczb zespolonych
  • ciele 13 elementowym
  Dla wielomianów
  • $x^7 - x^6 - x^5 - x^4 + 4*x^3 - 2*x^2$
  • $x^{22} + 11*x^{21} + 55*x^{20} +165*x^{19} + 330*x^{18} + 462*x^{17} +$$ 462*x^{16} + 330*x^{15} + 165*x^{14} +$ $ 55*x^{13} + 12*x^{12} + 13*x^{11} +$ $ 66*x^{10} + 220*x^9 + 495*x^8 + 792*x^7 + 924*x^6 + 792*x^5 +$ $ 495*x^4 + 220*x^3 + 66*x^2 + 13*x + 2$
 • Wykresy 2D
  • Przydatne komendyplot, abs, color, fill, fillcolor, ymin, ymax, detect_poles, thickness, legend_label, linestyle, polar_plot, polar_plot
  • Narysuj wykreds funkcji $f(x)=|x|$.
  • Narysuj wykres funkcji $f(x)=\cos(x)$ w przedziale $[0,2\pi]$, który będzie wyglądał podobnie do
  • Narysuj wykres funkcji $f(x)=tg(x)$ w przedziale $[-3\pi,3\pi]$, który będzie wyglądał podobnie do
  • Narysuj wykresy funkcji $f(x)=\sin(x)$ i $g(x)=\cos(x)$ w przedziale $[0,2\pi]$, który będzie wyglądał podobnie do
  • Narysować wykres kardioidy