Algebra Liniowa 2

Zasady zaliczenia zajęć

  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa;
  • Prowadzący w przypadku stwierdzenia rażących braków wiedzy matematycznej, może nakazać uzupełnienie wiedzy;
  • Na ćwiczeniach nr 2, 3, 4, 5 odbędą się krótkie kartkówki z materiału, który został przerobiony dotychczas na zajęciach (teoria i zadania);
  • Ocena końcowa będzie składową sumy punktów uzyskanych z kartkówek i końcowego egzaminu;
  • Egzamin będzie się składał z części zadaniowej oraz z pytań teoretycznych;
  • Zaliczenie od 50% sumy punktów.

Materiały

  • Wyniki kartkówek będzie można znaleść w programie OneNote do którego można uzyskań dostęp po przez konto Office 365, opis uzyskania dostępu znajdą Państwo na stronie http://www.office365.amu.edu.pl/