Algebra Liniowa I
Zastosowania Wyznaczników
Wstecz
Dalej

Podczas lekcji nauczysz się:

- jak wykorzystać wyznacznik macierzy do obliczania macierzy odwrotnej;

- jak rozwiązywać układy równań liniowych za pomocą wyznaczników.

 

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.