Algebra Liniowa I
Zastosowania Wyznaczników
Dalej

ZASTOSOWANIE  WYZNACZNIKÓW

 

Dr Piotr Rzonsowski

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.