Algebra Liniowa I
Własności Wyznaczników
Wstecz
Dalej

Podczas tej lekcji poznasz:

- podstawowe własności wyznaczników;

- nauczysz się stosować własności wyznaczników do obliczania wyznaczników.

 

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.