Algebra Liniowa I
Własności Wyznaczników
Dalej

WŁASNOŚCI  WYZNACZNIKÓW

 

Dr Piotr Rzonsowski

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.