Algebra Liniowa I
Twierdzenie Laplace'a
Wstecz
Dalej

Podczas tej lekcji poznasz:

- twierdzenie Laplace'a ;

- jak wykorzystywać tw Laplace'a do obliczania wyznaczników;

- co to jest macierz dolno/górno trójkątna;

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.