Algebra Liniowa I
Twierdzenie Laplace'a
Dalej

TWIERDZENIE  LAPLACE'A

 

Dr Piotr Rzonsowski

MateriaƂy stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.