Python jako kalkulator

Dowiesz się jak przy pomocy programu Python:

  • wykonywać obliczenie korzystające z funkcji matematycznych,
  • wykorzystywać pętle w obliczeniach,
  • tworzyć rysunki (wykresy) dwuwymiarowe.