Teoria Grup

Pytanie 1

Czy poniższy zbiór z działaniem tworzą grupę abelową

Tak

Nie

prawda
fałsz