Teoria Grup

Pytanie 1

Czy poniższy zbiór z działaniem tworzy grupę

Tak

Nie

prawda
fałsz