Jądro i Obraz

Definicja Jądra i Obrazu Homomorfizmu

Jądrem homomorfizmu $f:G\to F$ nazywamy zbiór $\ker f = \{x\in G: f(x)=e_F\}$. Natomiast obrazem homomorfizmu nazywamy zbiór $\operatorname{im} f=\{f(x):x\in G\}$.