Teoria Grup

Definicja grupa ilorazowa

Niech $H$ będzie dzielnikiem normalnym grupy $G$. Wówczas zbiór wszystkich warstw w grupie $G$ wyznaczonych przez $H$ wraz z działaniem $(a\ast H)\ast(b\ast H) = (a\ast b)\ast H$ tworzy grupę, którą oznaczamy przez $G/H$ i nazywamy grupą ilorazową.