Teoria Grup

Definicja Grupy Abelowej

Niech para $(G, \ast)$ będzie grupą, jeżeli ponadto spełniony jest poniższy warunek to taką grupę nazywamy grupą abelową lub grupą przemienną:

  1. Dla dowolnych elementów $a$,$b$ z grupy $G$ zachodzi równość $a\ast b=b\ast a$