Teoria Grup

Definicja Dzielnika Niormalnego

Podgrupę $H$ grupy $G$ nazywamy jej dzielnikiem normalnym lub podgrupą normalną, gdy dla dowolnego elementu $a\in G$ i dowolnego $h\in H$ mamy $a\ast h\ast a^{-1}\in H$. Piszemy wówczas $H\triangleleft G$.