Teoria Grup

Definicja Suma Prosta

Grupa abelowa $G$ jest sumą prostą swoich podgrup $H_1,\ldots H_n$, co zapisujemy $G=H_1\oplus\ldots \oplus H_n$, gdy funkcja $f:H_1\times\ldots\times H_n\to G$ określona wzorem $f(h_1,\ldots,h_n)=h_1\ast\ldots\ast h_n$ jest izomorfizmem.