Podzielność w pierścieniu wielomianów

Uwaga

Wielomiany warto utożsamiać z ciągami nieskończonymi postaci $(a_0,a_1,a_2,\ldots)$, gdzie $a_j\in A$ oraz od pewnego miejsca wszystkie wyrazy są równe $0$. Dlatego też zamiennie będziemy stosowali zapis $a_nX^n+a_{n-1}X^{n-1}+\ldots+a_2X^2+a_1X+a_0$ lub $(a_0,a_1,a_2,\ldots)$.