Podzielność w pierścieniu wielomianów

Definicja - Dzielenie Wielomianów z Resztą

Mówimy, że wielomian $g\in A[X]$ można podzielić z resztą przez wielomian $f\in A[X]$, o ile istnieją wielomiany $q,r\in A[X]$ takie, że $g=fq+r$ oraz $\deg r\leq \deg f$. Wielomian $q$ nazywamy ilorazem, a wielomian $r$ resztą.