Podzielność w pierścieniu wielomianów

Definicja Wielomianu

Niech $A$ będzie pierścieniem. Wówczas wielomianem o współczynnikach z pierścienia $A$ nazywamy wyrażenie postaci \[ a_nX^n+a_{n-1}X^{n-1}+\ldots+a_2X^2+a_1X+a_0,\qquad a_0,a_1,\ldots,a_n\in A,\ n\in\mathbb{N}. \] Elementy $a_j$ nazywamy współczynnikami wielomianu.