Podzielność w pierścieniu wielomianów

Definicja Stopnia Wielomianu

Stopniem wielomianu niezerowego $f = a_nX^n+a_{n-1}X^{n-1}+\ldots+a_2X^2+a_1X+a_0$ nazywamy liczbę $\deg f = \max\{j: a_j\ne 0,\; j=0,1,2,\ldots\}$.

Natomiast stopień wielomianu zerowego wynosi $-\infty$.