Podzielność w pierścieniu wielomianów

Definicja

Mówimy, że dwa wielomiany $(a_0,a_1,\ldots)$, $(b_0,b_1,\ldots)$ są równe, gdy posiadają te same współczynniki tj. $a_j=b_j$ dla $j=0,1,2,\ldots$.