Algebra Liniowa I
Liniowa Kombinacja Wektorów
Wstecz
Dalej

Podczas lekcji poznasz:

- Definicję liniowej kombinacji wektorów;

- Jak sprawdzać czy wektor jest liniową kombinacją innych wektorów;

- Definicję liniowej niezależności wektorów;

- Jak sprawdzać, czy układ wektorów jest liniowo niezależny.

 

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.