Algebra Liniowa I
Liniowa Kombinacja Wektorów
Dalej

LINIOWA  KOMBINACJA  WEKTORÓW

 

Dr Piotr Rzonsowski

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.