Kryteria Nierozkładalności Wielomianów

Zadanie 1

Czy poniżej zdefiniowane odwzorowanie pozwala nam zastosować kryterium porównawcze do pokazania, że $f$ jest nierozkładalny?


$f(X)=4X^4+3X^2+5X-1\in\mathbb{Z}[X]$ i $\sigma:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_2$ określone wzorem $\sigma(n)=n\bmod 2$;

Tak
Nie

Dobrze

Źle