Kryteria Nierozkładalności Wielomianów

Definicja Wielomianu Pierwotnego

Wielomian niezerowy $f = a_nX^n+a_1X+a_0\in A[X]$ nazywamy pierwotnym, gdy $NWD(a_n,\ldots,a_1,a_0)=1$.