Konstrukcja Ciał Skończonych

Twierdzenie

Liczba elementów dowolnego ciała skończonego charakterystyki $p$ jest pewną potęgą liczby $p$.