Grupy Rozwiązalne

Stwierdzenie

Każda nietrywialna skończona grupa posiada ciąg kompozycyjny. Dokładniej dla każdego ciągu normalnego $\{e\}=G_0\subsetneq G_1\subsetneq\ldots\subsetneq G_{n-1}\subsetneq G_n=G$ grupy $G$ można znaleźć jego zagęszczenie tj. podciąg $\{H_n\}$, który utworzy ciąg kompozycyjny.