Grupy Rozwiązalne

Stwierdzenie

Ciągiem normalnym grupy $G$ nazywamy ciąg podgrup postaci \[ \{e\}=G_0\subsetneq G_1\subsetneq\ldots\subsetneq G_{n-1}\subsetneq G_n=G, \] gdzie $G_i$ jest dzielnikiem normalnym grupy $G_{i+1}$ dla każdego $i=0,1,\ldots,n-1$.

Grupy ilorazowe $G_{i+1}~\big/~ G_i$ nazywamy faktorami ciągu.