Grupy Rozwiązalne

Pytanie 1

Tak

Nie

prawda
fałsz