Grupy Rozwiązalne

Definicja Grupy Rozwiązalnej

Grupę skończoną nazywamy rozwiązalną, gdy posiada co najmniej jeden ciąg kompozycyjny, którego faktory są grupami abelowymi.