Grupy Rozwiązalne

Definicja Grupy Prostej

Grupę skończoną nazywamy rozwiązalną, gdy posiada co najmniej jeden ciąg kompozycyjny, którego faktory są grupami abelowymi.