Metoda zerojedynkowa

Podczas tej lekcji poznasz:

  • spójniki logiczne;
  • wartości logiczne prostych formuł;
  • pojęcie tautologii;
  • metodę zerojedynkową.