Dowód Epsilonowy

Podczas tej lekcji poznasz:

  • słownictwo matematyczne wykorzystywane w dowodach;
  • konstrukcję logiczną lematu;
  • konstrukcję dowodu nie wprost;
  • metodę konstrukcji dowodu epsilonowego.