Definicje

Podczas tej lekcji poznasz:

  • różne rodzaje definicji;
  • składowe definicji;
  • oraz dowiesz się, jak określać czy definicja jest poprawna.