Dzielniki ilorazowe grupy permutacji

Wniosek

Podgrupa $G$ grupy $S_n$ jest dzielnikiem normalnym wtedy i tylko wtedy, gdy wraz z każdą permutacją zwiera wszystkie jej permutacje podobne.