Dzielniki ilorazowe grupy permutacji

Stwierdzenie

Grupa $S_n$ dla $n\geq 5$ nie jest rozwiązalna, ponieważ pierwszy faktor w ciągu kompozycyjnym $\{id\}\subset A_n\subset S_n$ jest izomorficzny z grupą $A_n$, a zatem nie jest abelowy.