Algebra Liniowa I
Definicja Wyznacznika Macierzy
Wstecz
Dalej

Podczas tej lekcji poznasz:

- definicje wyznacznika macierzy;

- wzór na wyznacznik macierzy 2x2;

- wzór Sarrusa.

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.