Algebra Liniowa I
Definicja Wyznacznika Macierzy
Dalej

DEFINICJA  WYZNACZNIKA  MACIERZY

 

Dr Piotr Rzonsowski

MateriaƂy stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.