Algebra Liniowa I
Baza Przestrzeni Liniowej
Dalej

BAZA  PRZESTRZENI  LINIOWEJ

 

Dr Piotr Rzonsowski

MateriaƂy stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.