Algebra Liniowa I
Współrzędne Biegunowe
Wstecz
Dalej

Podczas lekcji poznasz:

 

- współrzędne biegunowe;

- nauczysz się zamieniać współrzędne kartezjańskie na biegunowe;

- nauczysz się zamieniać współrzędne biegunowe na kartezjańskie.

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.