Algebra Liniowa I
Postać Trygonometryczna Liczby Zespolonej
Wstecz
Dalej

Podczas tej lekcji poznasz:

- postać trygonometryczną liczby zespoloną;

- wzór de Moivre'a;

- nauczysz się obliczać n-tą potęgę liczby zespolonej;

- nauczysz się obliczać n-ty pierwiastek z liczby zespolonej.

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.