Algebra Liniowa I
Postać Trygonometryczna Liczby Zespolonej
Dalej

POSTAĆ  TRYGONOMETRYCZNA  LICZBY  ZESPOLONEJ.

 

Dr Piotr Rzonsowski

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.