Algebra Liniowa I
Postać Kanoniczna Liczby Zespolonej
Wstecz

Plan Lekcji

Dalej

Podczas tej lekcji poznasz:

 

- definicję liczby zespolonej;

- co to jest część rzeczywista oraz urojona liczby zespolonej;

- kiedy dwie liczby zespolone są równe;

- jak dodajemy oraz mnożymy liczby zespolone;

- co to jest sprzężenie oraz norma liczby zespolonej.

 

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.